fbpx

דרכה הישרה של הרשימה המשותפת תוכיח את עצמה בבחירות לכנסת ה-24

בכנסת מיוצגות כיום מפלגות אידיאולוגיות מזרמים שונים, המציעות פתרונות שונים לבעיות החברה והמדינה בישראל. ניתוח של יחס הכוחות במערכת הפוליטית מאפשר להבין את האפשרות של מפלגות אלה להרכיב קואליציות, אך לא בהכרח את יכולתן למשול בפועל. במצב השורר כיום בישראל, לקראת הבחירות לכנסת ה־24, השיקולים לפיהם ימליצו רשימות לנשיא על המועמד להרכבת הממשלה נגזרים לא מוויכוחים אידיאולוגיים מעמיקים אלא ממניע שטחי. הגיעו הדברים עד כדי

מרכיבי ממשלת הימין העתידית לא פוסלים שותפות עם רע"מ

לפי הסקרים, גוש המתנגדים לנתניהו (בלי הרשימה המשותפת) ימנה 56 עד 58 מנדטים. למרות הגיוון האידיאולוגי של גוש זה, שנע מימין מתנחלי ועד שמאל חברתי הדוגל בסיום הכיבוש, נראה שאף לא אחד ממרכיביו לא יפסול את הצטרפות רע"מ לשורותיו. בדבריו – "איני בכיס של השמאל ולא בכיס של הימין" – יצר לעצמו יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס לגיטימציה להצטרף לגוש הליכוד, אך באותה מידה גם

דילוג לתוכן