fbpx

למען העסקה ישירה: חד”ש סטודנטים ומאבק עובדות הניקיון באוניברסיטת תל אביב

באוניברסיטת תל אביב מועסקים כ-120 עובדות ועובדי ניקיון דרך חברות הקבלן “ברק גדעון”, “השביל הירוק”, T&M וחברה קטנה נוספת. עובדות אלה סובלות מתנאי עבודה מבזים, והזכויות הבסיסיות המובטחות להן בחוק ובהסכמים הקיבוציים בענף מופרות לעתים קרובות. לדוגמא, לפני ארבע שנים הודיעה חברת הקבלן י.י.א., שבאותו זמן העסיקה כמחצית מהעובדות בקמפוס, על פשיטת רגל, לאחר שהתגלה שלא הפרישה דמי פנסיה לעובדות. כתוצאה מכך נאלצו העובדות לצאת

דילוג לתוכן