fbpx

מפלגת רע”מ של ח”כ מסנור עבאס: המחזרת על פתח הממסד

מנסור עבאס אמר בראיון בשנה שעברה כי הוא מכיר בכך ש”מדינת ישראל נולדה מדינה יהודית (…) וכך תישאר”.  הגיון זה עומד בבסיס חוק הלאום, אליו מתייחס עבאס כ”מציאות” שיש לחיות בצלה. לדבריו, “העם היהודי מתייחס לשאלה בדבר זהות המדינה היהודית כמערכה קיומית”. כלומר – לדידו המערכה על זהות המדינה, על אופי המבנה שלה ועל היותה מבוססת על עליונות אתנית-יהודית אבודה מראש עבור אזרחי ישראל הערבים.

להוביל שינוי מהקמפוסים: תאי חד”ש באוניברסיטאות בעידן הדה-פוליטיזציה

ברחבי העולם, ובמיוחד מאז מחצית המאה ה-20, היה לתנועות פוליטיות סטודנטיאליות תפקיד חשוב בהמרצת שינוי חברתי ופוליטי ובהובלת מחאות ומהפכות חשובות. המחאות הסטודנטיאליות של מאי 1968 והתפקיד המוביל של התנועה הסטודנטיאלית באוניברסיטאות האמריקאיות במחאה נגד המלחמה בווייטנאם הם דוגמאות למאבקים בהם הצליחו סטודנטים לשנות את מהלך ההיסטוריה, ולעצב בדרך מהפכנית את האופן בו אנו תופסים את העולם כיום. גם לתנועה הסטודנטיאלית הערבית-הפלסטינית באוניברסיטאות הישראליות, שהחלה

דילוג לתוכן