fbpx

מקורות ההפיכה הפדגוגית המתנחלית בשנות התשעים

    חלחולה של האידיאולוגיה המתנחלית לחינוך בישראל היה באחרונה נושא לשיח רחב. זאת, בין השאר בעקבות מינויו של ח”כ אבי מעוז (נעם) לאחראי בפועל על תוכניות הלימוד החיצוניות במשרד החינוך. עם זאת, הלפיתה המתנחלית בגרונה של מערכת החינוך החלה זמן רב קודם לכן. המאמר להלן מאת שרף חסאן, סוציולוג וחוקר מגמות מאבק בחינוך, מתאר את השתרשות האידיאולוגיה הציונית-דתית בחינוך הישראלי עוד בשנות התשעים. המאמר פורסם

דילוג לתוכן