fbpx

קריאת השכמה לרשימה משותפת: אין די בעשיית כל מאמץ לשמירת האחדות

לאחרונה נשלחה אל מנהיגי ארבע המפלגות המרכיבות את הרשימה המשותפת עצומה, חתומה בידי למעלה מחמישים אנשי (ונשות) ציבור מן החברה הערבית. חותמיה הביעו דאגה עמוקה נוכח מצבה הנוכחי של הרשימה. עצם הקמתה של המשותפת ותפוקתה האלקטורלית מאז הקמתה הוגדרו בעצומה "הישג היסטורי". החותמים והחותמות הפצירו במנהיגים של ארבעת מרכיביה של המשותפת להתגבר על חילוקי הדעות ביניהם ולשמור על אחדותה. "עיניו ותקוותיו של עמנו נשואות אליכם",

דילוג לתוכן