fbpx

במקום לדאוג למשתקמים דואגים למעסיקים: עובד עם מוגבלויות ישתכר 3 שקלים לשעה

ועדת השרים לחקיקה אישרה הצעת חוק לפיה אנשים עם מוגבלות קשה יוכלו לעבוד בתנאים מיוחדים ובשכר מופחת

ועדת השרים לחקיקה אישרה באחרונה הצעת חוק לפיה אנשים עם מוגבלות פיסית, נפשית או שכלית קשה יוכלו לעבוד בתנאים מיוחדים ובשכר מופחת. עד כמה מופחת? 3 (שלושה!) שקלים לשעה.

לפי הצעת החוק, ובניגוד לדרישתם של ארגוני הנכים, בין המשתקם למקום העבודה לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, והוא יהיה זכאי לתשלום נמוך משמעותית משכר המינימום, שישולם בידי משרד הכלכלה. עוד נקבע שלמשתקם יישמרו כמה מהזכויות המגיעות לעובדים בחוק. בנוסף, מדי שנה ייערך אבחון ליכולות התעסוקתיות של המשתקם, ואם הן יעלו, שכרו יועלה והוא יוכל להשתלב במקום העבודה כעובד מן המניין.

במצב החוקי הנוכחי, ניתן להעסיק אדם משתקם עם מוגבלות במקום עבודה רגיל רק אם היכולת התעסוקתית שלו עולה על 20% ומעלה. היכולת התעסוקתית מחושבת כאחוז מהתפוקה המקובלת לעובד במקום העבודה, לפי אבחון שעורכת זרוע העבודה של משרד העבודה. במצב זה חלים יחסי עובד-מעביד, אך החוק מאפשר לשלם לו שכר מינימום מופחת “בהתאם ליכולותיו”. יצוין שעד עתה, לאדם עם יכולת תעסוקתית נמוכה יותר מאפשרים לעבוד רק במפעל שיקומי מוגן. הצעת החוק הנוכחית נועדה לאפשר העסקה גם של אנשים בשיקום עם יכולות תעסוקתיות נמוכות מ-20% במקומות עבודה פתוחים.

לפי הצעת החוק, לאחר אבחון ניתן יהיה להעסיק עובד עם יכולת תעסוקתית של אחוז עד 10% ולשלם לו “גמול תעסוקה” בגובה 10% משכר המינימום (כ-3 שקלים לשעה), ולהעסיק עובד עם יכולת תעסוקתית של 10% עד 19% תמורת “גמול תעסוקה” בגובה 20% משכר המינימום (כ-6 שקלים לשעה). “גמול תעסוקה” זו המצאה לשונית שנועדה למנוע קיום של יחסי עובד-מעביד. משרד הכלכלה ישלם את השכר למעסיק, שיעביר אותו לעובד. חישוב היקף המשרה של משתקם ייעשה לפי 6 שעות תעסוקה ליום, ו-132 שעות תעסוקה לחודש. קרי, לעובד עם יכולת תעסוקתית של 20% ישולם שכר חודשי של 792 שקל. עוד לפי הצעת החוק, השר יהיה רשאי להעניק מענקים או תמריצים כספיים למעסיקים. נוסף על כך, מוצע כי מעסיק זכאי להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה.

הצעת החוק גובשה לאחר פסיקה תקדימית של בית הדין הארצי לעבודה מאוקטובר 2021, שהכירה במשוקם שהועסק במפעל מוגן 12 שנים כעובד הזכאי לתשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות. המדינה ערערה על הפסיקה לבג”ץ וההליך עדיין מתנהל. במילים אחרות: הצעת החוק באה לשלול הכרה מעובדים עם מוגבלויות כשכירים, ועוד לתת תמריצים להעסקתם שכן השכר ישולם בידי המדינה. מעבודה זולה לעבודה בחינם.

 

שמואל אורניץ

 

עובדות עם מוגבלויות מועסקות במתפרת המשקם בכפר יאנוח-ג’ת; הן מייצרות 60 אלף מדים מדי שנה (צילום: המשקם)

אנו עושים מאמצים להביא ידיעות בדוקות ומדויקות, ולא להפר זכויות יוצרים. אם נתקלת בטעות או בהפרת זכויות יוצרים, אנא פנה/י אלינו בהקדם במייל info@zoha.org.il

דילוג לתוכן