fbpx

עתירה של קו לעובד לבג”ץ: לחייב את משרד השיכון לפעול נגד קבלנים שהפרו נהלי בטיחות

עוד דורשים בקו לעובד לקבוע באופן ברור מה הן עבירות הבטיחות בגינן יותלה בפועל רישיונם של קבלנים

 

קו לעובד עתר לבג”ץ ביום חמישי בדרישה מרשם הקבלנים במשרד השיכון לגבש נוהל שיקבע לוחות זמנים למיצוי הליכים מול קבלנים שמינהל הבטיחות בזרוע העבודה המליץ לנקוט נגדם בצעדים מנהליים. עוד דורשים בקו לעובד לקבוע באופן ברור מה הן עבירות הבטיחות בגינן יותלה בפועל רישיונם של קבלנים שקיבלו כבר בעבר “התליה על תנאי”‘.

יצוין שבמשרדי השיכון והכלכלה גיבשו כבר בשנת 2018 ממשק עבודה במסגרתו מעביר מינהל הבטיחות לרשם מידע על קבלנים  שזרוע העבודה סבורה שיש להתלות את רישיונם. בזרוע העבודה אף גובש נוהל הקובע אלו מקרים יש לדווח לרשם.

אך לטענת קו לעובד, ברשם הקבלנים טרם נקבע נוהל מקביל הקובע את לוחות הזמנים לטיפול בפניות אלו – לעריכת השימועים לקבלנים, לקבלת החלטות בעניינם ואף בנוגע לקבלת החלטות בנוגע לבקשות קבלנים, שרישיונם הותלה להחריג פרוייקטים מסויימים.
בקו לעובד הוסיפו כי באין נוהל מסודר שכזה, חלק מהליכים כנגד קבלנים ששמותיהם הועברו לרשם הקבלנים נסתיימו רק בחלוף פרק זמן ממושך, שהגיע במקרים מסויימים גם לשנה וחצי. ברבים מהמקרים, ההחלטה הייתה בסופו של דבר על “התליית רישיון על תנאי”.

“היעדר ההנחיות אינו רק מנוגד לכללי המשפט המינהלי, אלא גם מביא לכך שעל פניו האכיפה בתחום היא מאוחרת, חלקית ולא פעם חסרת שיניים – הן בהיבט ההרתעתי והן בהיבט המניעתי” נכתב בעתירה שהוגשה על ידי עו”ד אלעד כהנא.

עוד הדגישו בקו לעובד “בעתירה טענו כי אחד הכלים שמשרדי הממשלה מצאו שיש לעשות בו שימוש למיגור התופעה הוא נקיטת סנקציות בידי רשם הקבלנים נגד קבלנים שהפרו את הוראות הבטיחות, על דרך שלילת רישיון, התלייתו בפועל או התלייתו על תנאי. סנקציות אלו אמורות להינקט על בסיס מידע שמעביר מינהל הבטיחות בעבודה, אולם רשם הקבלנים לא קבע נוהל לטיפול בפניות המועברות אליו, לרבות קביעת לוחות זמנים, אופן הפיקוח על קבלנים שרישיונם כבר הותלה על תנאי, היעדר הנחיות בנוגע להחרגה של פרויקטים קיימים ועוד”.

“למרות המצב המחפיר של אתרי הבנייה במדינת ישראל, פעם אחר פעם רשויות המדינה עושות חצי עבודה ומקוות לטוב. פנינו לרשם הקבלנים עשרות פעמים רק בשנה האחרונה כדי לגבש נהלים ברורים ושקופים להטלת סנקציות בהתאם למתכונת העבודה עם מינהל הבטיחות, ולא קיבלנו כל תשובה עניינית. לא ייתכן שבשנת 2022 הרשויות המינהליות שאחראיות על הטלת סנקציות בענף הבנייה, וספציפית על פנקס הקבלנים, ימשיכו לכתת רגליים ולהעלים עין מהתנהלותם המבזה של יזמים וקבלנים. לא צריך לחכות להרוג הבא”, הדגישו.

עוד בנושא

כוחות הצלה באתר בנייה ברמת גן בו עובד התחשמל ונפצע קשה, יולי 2022 (צילום: איחוד הצלה)

אנו עושים מאמצים להביא ידיעות בדוקות ומדויקות, ולא להפר זכויות יוצרים. אם נתקלת בטעות או בהפרת זכויות יוצרים, אנא פנה/י אלינו בהקדם במייל info@zoha.org.il

דילוג לתוכן