fbpx

שימור אתרים היסטוריים סלקטיבי בישראל: אפליה בוטה בעיר רמלה

העמותה “עמק שווה” פרסמה באחרונה מסמך הבוחן את השימור של אתרי המורשת המזוהים עם היסטוריה יהודית לעומת השימור של אתרי מורשת המזוהים עם תרבויות מיעוטים בישראל. במסמך שני חלקים. החלק הראשון בוחן את מדיניות הממשלה בשימור ובפיתוח של אתרי מורשת מתוך התמקדות במערכות החוקים, בפרויקטים הממשלתיים, במימון לאתרים ובחלוקת התקציב הממשלתי. החלק השני מציג את עבודות השימור בשנים האחרונות בשלוש ערים עתיקות: באר שבע, רמלה

דילוג לתוכן