fbpx

עוד לפני משבר הקורונה: רוב גדול של הציבור מתנגד להפרטת השירותים החברתיים

רוב גדול של הציבור מתנגד נחרצות להפרטת שירותים חברתיים: 65% מתנגד להפרטת שירותי בריאות, 63% מתנגד להפרטת בתי ספר תיכוניים ומסגרות טיפוליות באנשים עם פיגור שכלי, ו-60% מתנגד להפרטת מוסדות לטיפול בקשישים ופנימיות לנוער בסיכון. כך עולה מסקר מייצג שנערך בשנת 2016 בקרב 1,142 ישראלים. תוצאות הסקר שנערך בידי ד”ר עמוס זהבי מאוניברסיטת תל-אביב וד”ר ברוך לוי מאוניברסיטת בן גוריון עומדות להתפרסם בגיליון הקרוב של

דילוג לתוכן