fbpx

הימין הקיצוני ושלטון הימין נגד הטלוויזיה החברתית

הטלוויזיה החברתית דורשת מהמועצה לשידורי כבלים ולוויין להעביר לאלתר את כספי התמיכה של משרד התקשורת שכבר אושרו לה עבור שנת 2020. כך מסר האתר "העין השביעית". עיכוב העברת הכספים נובע מלחץ פוליטי שמוביל ארגון הימין הקיצוני "בצלמו" ששב וממחזר טענות שכבר נדחו בכל אחת מן השנים האחרונות. הטלוויזיה החברתית מקבלת תמיכה להמשך פעילותה מוועדת התמיכות בשידורים קהילתיים של משרד התקשורת. זאת בהתאם לסעיף בחוק יסודות

דילוג לתוכן