fbpx

ספר חדש דן בתורת שחרור האדם המרקסיסטית: 'ממלכת החירות' אפשרית

ספרו החדש של פרופ' צבי טאובר, "עיונים בהגות מרקס", פורסם באחרונה בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. להלן תקציר פרקי הספר מאת המחבר.   בפרק הראשון מתוארים יסודות המרקסיזם בהיותו אנתרופולוגיה הגותית, פילוסופית וסוציולוגית, דהיינו תאוריה המבקשת להסביר בראש ובראשונה מהו האדם. תורה זו מכונה באופן כללי "המטריאליזם ההיסטורי" באשר היא מתארת את מרכיבי הקיום האנושי ומאפייניו, ואת הוויות האדם בתקופות שונות כנגזרות מאופני חייו החומריים; כברייה

דילוג לתוכן