fbpx

בעקבות תוצאות הבחירות וערב ה-1 במאי: דרוש מחנה סוציאליסטי גדול

השבוע יחול האחד במאי – יום המאבק הבינלאומי למען זכויות העובדים ולמען סולידריות מעמדית וחברה צודקת, שוויונית ושוחרת שלום. השנה נציין את האחד במאי בעת ששלושה תהליכים חשובים מתרחשים בחברה בישראל ונמצאים על סדר היום הפוליטי. התהליך האחד הוא העמקת הפערים החברתיים והכלכליים בחברה הישראלית, והעלייה ברמות אי-השוויון בשוק העבודה בפרט, ובחברה בכלל. נגיף הקורונה החריף את הפערים הקיימים, והאבטלה של מאות אלפים שאיבדו את

דילוג לתוכן