fbpx

שני סעיפים בהצעת חוק ההסדרים של האוצר עומדים לפגוע בעובדות ובפנסיות של כלל העובדים

חוק ההסדרים לשנים 2022-2021 כולל שתי הצעות הנוגעות לפנסיות שלנו. סביב האחת מתקיים דיון ציבורי ער; סביב השנייה לא מתקיים שום דיון. ההצעה המעוררת דיון ציבורי ער נוגעת להעלאת גיל הזכאות לקצבת זקנה ולפנסיה תעסוקתית לנשים. כיום גיל הזכאות לקצבת זקנה ולפנסיה תעסוקתית עומד על 62. ארגוני החברה האזרחית וחברות וחברי כנסת רבים מציעים להעלות את גיל הזכאות ל-64, בשעה שמשרד האוצר תובע העלאה לגיל

דילוג לתוכן