fbpx

אלימות של עליונות יהודית: עדותו על תקיפות המתנחלים של תחקירן שטח בארגון בצלם

באמצע יוני נסעתי לבקר את האג’ר כעאבנה, בת 48, אם לתשעה. היא שכבה בטיפול נמרץ בעודה סובלת מדימום במוח ושבר בגולגולת. ראשה היה עטוף בגזה, פניה נפוחים וחיוורים. ידה השמאלית השבורה הייתה בגבס ומכשירים רפואיים מחוברים לגופה. כל זה כתוצאה מתקיפה אכזרית שביצעה קבוצת בריונים מתנחלים בה ובמשפחתה.. הם הופיעו בביתה שבאחת הקהילות הבדואיות בראס א-תין רעולי פנים, אוחזים אלות וגז פלפל. לאחר מכן התפרצו

דילוג לתוכן