fbpx

עובדים ערבים משתכרים 35% פחות מהיהודים וחיים 5 שנים פחות

ההכנסה הממוצעת של עובדים הערבים בישראל ב-2021 היא 35% פחות מעמיתיהם היהודים

ההכנסה הממוצעת של עובדים הערבים בישראל ב-2021 היא 35% פחות מעמיתיהם היהודים. כך עולה מהנתונים שפרסמה אתמול (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיקה ובמרכזם מדדי איכות החיים בישראל. לפי הנתונים, תוחלת החיים הממוצעת בקרב גברים ערבים נמוכה בחמש שנים לעומת יהודים, ובקרב הנשים הערביות הפער הוא ארבע שנים לעומת היהודיות. הנתונים מצביעים על אי השוויון בין יהודים לערבים בשורה של תחומים, בהם בריאות, כלכלה, השכלה, תעסוקה ובטחון אישי. כך למשל, ההכנסה החציונית למשק בית בקרב יהודים עמדה על 18,042 שקלים לחודש בחודש לעומת 11,811 שקלים בקרב הערבים – פער של 34.6%.

לפי הנתונים, שיעור המועסקים בקרב האוכלוסייה הערבית עמד על כ-40% ב-2021, לעומת 63% מהיהודים. על אף התעסוקה הנמוכה, הנתונים מראים ירידה קלה בשיעורי האבטלה הממושכת בקרב הערבים: מ-27.6% ב-2018 ל-26.6% ב-2020, לעומת היהודים שבקרבם נרשמה עליה משמעותית באותן שנים: מ-19.5% ל-31.2%.

בתחום הבטחון האישי, שיעור מקרי הרצח ב-2020 בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה בהרבה מבקרב היהודים. שיעור הנשים הערביות שנרצחו גבוה פי 7.5 ושיעור הגברים הערבים שנרצחו גבוה פי 10. מהנתונים עולה כי קיים פער של כ-5 שנים בתוחלת החיים בין הגברים היהודים לאלה הערבים (81.5 ו-76.3 שנים בהתאמה). בקרב הנשים קיים פער דומה, אך קטן יותר (85.1 ו-81.2 שנים). בשתי הקבוצות תוחלת החיים של נשים ארוכה בכ-5 שנים מזו של הגברים.

על-פי הלמ”ס, הערבים משלמים על דיור כ-17.7% מהכנסתם, בעוד שאצל היהודים עלות הדיור היא כ-23.7% מההכנסה. בקרב היהודים ממוצע הנפשות לחדר עומד על 0.78 ובקרב הערבים 1.29. האוכלוסייה הערבית פחות שבעת רצון מבתי-הספר (58% מרוצים) מאשר האוכלוסייה היהודית (63% מרוצים). בשתי הקבוצות שביעות הרצון מבית-הספר היסודי גבוהה יותר משביעות הרצון מחטיבות הביניים והעליונה. גם בזכאות לבגרות קיים פער בין יהודים לערבים, 59% מהיהודים ו-41% מהערבים. פער גדול יותר קיים בשיעור בעלי ההשכלה הגבוהה, 58% מהיהודים ו-30% מהערבים. ניתן לראות שבעוד אצל היהודים כמעט כל הזכאים לבגרות ממשיכים להשכלה גבוהה, בקרב הערבים קיים פער של כ-10% בין שיעור הזכאים לבגרות לבין שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה.

יצוין שכ-91% מהיהודים משתמשים באינטרנט ו-83% נגישים למחשב. בקרב הערבים שיעור המשתמשים באינטרנט עומד על 86% אך רק 65% נגישים למחשב. נתונים אלו משפיעים של השמוש בשירותי הממשל המקוונים, בקרב היהודים שיעור המשתמשים הוא 62% ובקרב הערבים 35%.

לעיון בדו”ח הלמ”ס המלא (29 עמודים):

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2023/024/33_23_024b.pdf

גם תאונות עבודה הרבות גורמות לתחולת חיים נמוכה יותר בקרב הערבים (צילום: מד"א)

אנו עושים מאמצים להביא ידיעות בדוקות ומדויקות, ולא להפר זכויות יוצרים. אם נתקלת בטעות או בהפרת זכויות יוצרים, אנא פנה/י אלינו בהקדם במייל info@zoha.org.il

דילוג לתוכן