fbpx

מנכ”ל אדוה מאפיין את מגמות ההקצנה בימין: אפשר וצריך להיאבק בממשלת נתניהו

 בסופו של דבר, קמה בישראל ממשלת ימין “מלא-מלא”. כיצד ניתן להתמודד איתה? ברשימה זו אאפיין בקצרה את המגמות אותן תנסה הממשלה ככל הנראה לקדם, ואמפה את  האפשרויות – מוגבלות ונקודתיות ככל שיהיו – שנותרו בידי השמאל לצורך קידום ערכיו ותפיסת עולמו. לטעמי, ניתן לזהות שלוש מגמות עיקריות שמתוכן פועל הימין הפוליטי בישראל. הראשונה: התחזקות קולות לאומניים והעמקת השפעתה של הדת (היהודית-אורתודוקסית) במרחב הציבורי; השנייה: שחיקת

דילוג לתוכן