fbpx

להפסיק את הפרדת החינוך בין ילדים לבנים לשחורים בת"א-יפו

ארבעה בתי ספר נפרדים לילדי מבקשי מקלט, מרביתם אריתריאים, פועלים בתל אביב-יפו. בכ-60 גני ילדים בעיר אין ולו ילד אזרח ישראל אחד. למעלה מ-90% מילדי מבקשי המקלט לומדים במסגרות חינוך סגרגטיביות, למרות שנולדו בישראל וגדלו בה. בעוד שרשויות מקומיות אחרות הפנימו, לעתים בעל כורחן ובעקבות הליכים משפטיים, את האיסור החוקי על הפרדה בחינוך, דווקא תל אביב-יפו, לכאורה מעוז של פתיחות וליברליות, ממשיכה לקיים מוסדות חינוך

דילוג לתוכן