fbpx

לקראת ממשלת ימין מלא-מלא: הסטודנטים ככוח מגויס במערכה נגד הפשיזם והגזענות

כוחו של הפשיזם גובר בשנים האחרונות הן ברחוב הישראלי הן בכנסת, והוא גורר את כל המפה הפוליטית ימינה. הדוגלים בפשיזם כבר אינם גורמים מוקצים או מנודים, ואינם נדרשים להסתתר מאחורי מסכות הלאומנות או הדת. כיום צועדים הפשיסטים בגאון בראש חוצות ומתגאים בהשקפותיהם. הם קרבים להגמוניה בזירה הפוליטית וביתר מוקדי ההשפעה בחברה: במערכת המשפט, בתקשורת, באמנות, וכעת גם בתחומי האקדמיה. הפשיזם לא יעבור, אלא אם נותיר

דילוג לתוכן