fbpx

30 שנה להסכם אוסלו בין מדינת ישראל לאש”ף: דיבורי שלום ומעשי התנחלות

עם פרסום הפרוטוקולים של ישיבת הממשלה משנת 1993, בה אושר הסכם אוסלו, נחשפו ולו חלק מעמדותיה של הצמרת הפוליטית והביטחונית הישראלית ושיקוליה. יצוין שחלק מהפרוטוקולים  בארכיון המדינה עדיין מצונזרים ולכן יתכן כי התמונה היא חלקית בלבד. בסיכום הישיבה אמר ראש הממשלה דאז, יצחק רבין “תהיינה בעיות קשות, ואני מוכרח לומר כי בכל אוטונומיה הן יהיו קשות מהמצב כיום.” החשיבות של דברי רבין היא בכך שלעולם

דילוג לתוכן