fbpx

יום האישה הבינלאומי: קפיטליזם ופמיניזם לא ידורו בכפיפה אחת

האם הקפיטליזם מיטיב עם הנשים? שאלה זו העסיקה פמיניסטיות במשך זמן רב, והיא צפה מחדש לעתים קרובות בהקשרים שונים. בימים אלה, כאשר הקפיטליזם במצוקה, נשאלת השאלה במשנה תוקף. המחשבה הניאו-ליברלית – הנורמות, הרעיונות והמדיניות שאפשרו לתחזק את הסטטוס-קוו בארבעת העשורים האחרונים – סובלת כיום ממשבר לגיטימציה עמוק. רבים ורבות מאבדים אמון בממשלות ובקפיטליזם, ומצטרפים לתנועות אנטי-ממסדיות מימין ומשמאל. כחלק מתנודות אלה, שוטף את העולם בשנים

דילוג לתוכן