fbpx

קולות מקובה: צריך להגיד 'בסטה' כי נדרש שינוי במהפכה הסוציאליסטית

האירוע החמור ביותר שנרשם בהפגנות האחרונות הוא שמפגינים אחדים, לרבות אלה שלא קיבלו תשלום עבור השתתפותם או שאינם חברים בהתארגנויות האופוזיציה הפרו-אמריקאיות, קראו קריאות אימפריאליסטיות. אנו לא תמימים; יש מי שעמלו קשה ובמשך זמן רב על מנת שיתחולל השבר. אבל קל מדי לפתור את כל העניין באמירות נוסח "אלה שכירי חרב בשירות האימפריאליזם". ומה בנוגע למחדלים ולחולשות הרעיוניות שבגינן דווקא הקורבנות של האמברגו האמריקאי הנמשך

דילוג לתוכן