fbpx

המניפסט הפופוליסטי: על ספרו החדש של גדי טאוב 'ניידים ונייחים'

כמקובל אצל כל דמגוג בעל כישורים, גם ספרו האחרון של הדמגוג הפופוליסטי גדי טאוב "ניידים ונייחים: מאבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית" (הוצאת סלע מאיר, 2020), מציג את משנתו על מצע של עובדות שיש לגביהן הסכמה רחבה. הגל הפופוליסטי, השוטף את העולם הדמוקרטי בעשור או שניים האחרונים, ניזון מההרס החברתי-כלכלי שהמיט הניאו-ליברליזם על חברות רבות. הגלובליזציה הניאו-ליברלית גרמה להעברה מאסיבית של מקומות עבודה בתעשייה המסורתית

דילוג לתוכן